Hầm thủ thiêm

Nội bộ  |  Liên hệ  |  English

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


         Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐU, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, sáng ngày 09/01/2019, Đảng bộ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, Đảng bộ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và Chi bộ Ban Quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) phối hợp tổ chức buổi học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
          Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Hữu Phát - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giao thông vận tải - Báo cáo viên; Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, đảng viên Đảng bộ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2).
           Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên Nguyễn Hữu Phát - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GTVT quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII gồm các nội dung:
                  - Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
                  - Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
           Sau buổi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành TW khóa XII, Đảng ủy Trung tâm đã hướng dẫn các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu nội dung của Nghị quyết từ đó xây dựng
kế hoạch, nhiệm vụ gắn liền với thực tế để đưa Nghị quyết vào thực tiễn.
            Một số hình ảnh:

 

Đ/c báo cáo viên Nguyễn Hữu Phát - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GTVT
báo cáo tại Hội nghị
 

 

Toàn thể đảng viên Đảng bộ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, đảng viên Đảng bộ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) tham gia buổi học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của
Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

Nguồn: P. TCHC


Tin trước đây:

 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn