Hầm thủ thiêm

Nội bộ  |  Liên hệ  |  English

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019.

 

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019.
 

      Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những mặt đã làm được, chưa làm được trong năm qua, xác định nguyên nhân để rút ra những bài học thực tiễn. Qua đó, khuyến khích viên chức, nhân viên đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 của đơn vị, sáng ngày 27 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp:

- Ông Nguyễn Hữu Phát - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở GIVT;

- Ông Đoàn Ngọc Hùng - Chánh Văn phòng Đảng ủy Sở GTVT;

- Ông Dương Xuân Sơn - UV.BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT;

- Ông Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Sở GTVT.

- Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở GTVT;

- Ông Mành Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GTVT;

            Phần 1: Hội nghị Tổng kết năm 2018:

Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tham luận của các Phòng, Đội. Các báo cáo khẳng định: năm 2018, Trung tâm gặp không ít khó khăn nhưng bằng ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao trong công việc, tập thể lãnh đạo, CBVCNV Trung tâm đã cố gắng, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm 2018, ông Nguyễn Hữu Phát - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở GTVT biểu dương các kết quả đạt được trong năm 2018, sự nổ lực, tính chủ động, đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm.

Phần 2: Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2019:

            Hội nghị đã thông qua: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018; Báo cáo kết quả đại hội cấp Phòng, Đội và ý kiến góp ý các Quy chế, Quy định cũng như ý kiến đề nghị Giám đốc trả lời; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2018, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2020; Báo cáo công khai tài chính năm 2018.

Tại Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019, ông Dương Xuân Sơn - Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT đã phát biểu chỉ đạo trong năm 2019, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý, phát huy tinh thần đoàn kết, sức trẻ, năng lực chuyên môn, tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực công tác nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của đơn vị và của Sở GTVT.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2020 gồm
03 thành viên.

            Hội nghị cũng đã thống nhất biểu quyết 100%các nội dung bổ sung
Quy chế Chi tiêu nội bộ, tiếp tục thực hiện các Quy chế, Quy định ban hành tại đơn vị
            Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho đơn vị trong hoạt động cũng đã được vinh dự nhận giấy khen, gồm: 10 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phpng trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018; Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn tặng Giấy khen cho 08 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018 và 10 cá nhân có thành tích xuất trong đợt thi đua “90 ngày hoàn thành trước thời gian, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao” năm 2018.

Hội nghị kết thúc vào 12 giờ 10 phút cùng ngày với nhiều nội dung quan trọng đã được 100% đại biểu tán thành thông qua.

            Một số hình ảnh của buổi lễ:

Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và
Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019.

 

Ông Đoàn Văn Tấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo
tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019.

Ông Trần Võ Anh Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm báo cáo kết quả thực hiện
Nghị quyết cán bộ, viên chức năm 2018.

Đ/c Lê Minh Triết - Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm trình kết quả
thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
theo chức trách nhiệm vụ được phân công.

Ông Nguyễn Hữu Phát - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở GTVT,
phát biểu tại Hội nghị.

Ông Dương Xuân Sơn - UV.BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT
phát biểu tại Hội nghị.

Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020

Ông Phạm Tấn Tài - Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, thư ký Hội nghị CBVC
 thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019.

Ông Dương Xuân Sơn - UV.BCHĐU, Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT
tặng Giấy khen cho 10 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi

Tặng Giấy khen cho 10 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Tặng Giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua
“90 ngày hoàn thành trước thời gian, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao” năm 2018

Nguồn: Phòng TCHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin trước đây:

 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn